,,Las i edukacja"

21 marca – Pierwszy dzień kalendarzowej Wiosny oraz Międzynarodowy Dzień Lasów

Tegoroczny Dzień Lasów obchodzimy pod hasłem ,,Las i Edukacja”. Las jest niezmiernie ważnym elementem środowiska, ponieważ:

  • Jedno drzewo np. 60 - letnia sosna dostarcza tlenu dla trzech osób, natomiast hektar lasu to tlen dla 45 osób,
  • Dwa drzewa o wysokości 20 metrów są w stanie zaspokoić potrzeby tlenu dla jednej osoby,
  • 100- letni buk wydziela w ciągu 1 godziny tyle tlenu co 2700 młodych drzewek –1200 litrów tlenu,
  • 25 metrowe drzewo jest w stanie oczyścić powietrze z CO2 produkowane przez dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych,

Śródpolne zadrzewienia spowalniają proces parowania wody z gleby, zapobiegają erozji wietrznej ograniczając wysuszanie oraz wywiewanie żyznej warstwy gleby. Są miejscem bytowania pożytecznych owadów, zwierząt oraz ptaków.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wielkim Leśnym Quizie oraz wykazanie się wiedzą o tematyce leśnej, botanicznej oraz zoologicznej.

Przylaszczka pospolita fot. Skrzyński Łukasz

 

Na podstawie:
„Dlaczego warto sadzić i pielęgnować drzewa” Jacek Borowski,

„Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka” Marek Kosmala
„Program Edukacji Ekologicznej m. St. Warszawy”