,, W lesie"

To tytuł Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Recytatorskiego jaki odbył się w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

W konkursie udział wzięło 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szychowicach, Kryłowie oraz Wiszniowie. Uczestnicy swoją wiedzę wykazywali w teście, który składał się z 27 zadań zamkniętych oraz 3 pytań otwartych. Wśród wielu zadań nie zabrakło pytań o nazwy borów i lasów liściastych, dlaczego należy troszczyć się o las lub podać nazwę rodzajową przedstawionych roślin. Kolejnym etapem był konkurs recytatorski, podczas którego uczestnicy zaprezentowali wiersze w tematyce leśnej.

Komisja konkursowa w składzie przewodnicząca pracownik Nadleśnictwa Mircze -Specjalista do spraw technicznych Elżbieta Szumarek, sekretarz – opiekun Szkoły Podstawowej w Szychowicach Iwona Bełz, członek – opiekun Szkoły Podstawowej w Kryłowie Joanna Wiśniewska wśród zebranych wyłoniła zwycięzcę Szkołę Podstawową w Szychowicach, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kryłowie, natomiast trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Wiszniowie.

Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały od Nadleśnictwa Mircze nagrody książkowe m.in. albumy o tematyce przyrodniczej oraz gadżety.

Serdecznie gratulujemy.