IX Submisja Drewna Cennego

,, Lubelska Jesień 2018 ” cieszyła się dużym zainteresowaniem

W dniach 13-14 listopada br. odbyła się IX Submisja Drewna Cennego w Krasnymstawie, polegająca na nieograniczonym przetargu ofertowym. Złożenie oferty odbywa się w formie pisemnej na poszczególne kłody drewna opublikowane w katalogu losów. Podczas tegorocznej submisji wystawiono 665 sztuk drewna o masie 743,09 m3. Największym zainteresowaniem cieszył się dąb szypułkowy. Do przetargu przystąpiły 22 firmy, zarówno krajowe jak i zagraniczne w tym z Austrii, Czech i Estonii. Najwyższą cenę osiągnęła sztuka pozyskana z Nadleśnictwa Strzelce, uzyskując cenę 4210 zł za 1 m3.

W tegorocznej edycji submisji Nadleśnictwo Mircze wystawiało 62,83 m3. Średnia cena uzyskana za 1 m3 wyniosła 2365,25 zł. Podczas wszystkich submisji zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie Nadleśnictwo Mircze wystawiło łącznie 1151,53 m3.

Po zakończonej  IX Submisji Drewna Cennego delegacja nadleśnictwa Mircze odwiedziła plac ekspozycyjny przy Centrum Edukacyjno - Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw. Wizyta została podzielona na dwie części. Najpierw leśnicy podziwiali i oceniali cenne sztuki drewna wyeksponowane na krasnostawskim placu. Towarzyszył im brakarz regionalny Pan Adam Bronikowski, który przedstawił kryteria wyboru drewna submisyjnego oraz jego pożądane cechy (falistość słoi, mała ilość bielu itp.). Następnie w Centrum Edukacyjno- submisyjnym odbyła się krótka narada, podczas której odbyło się podsumowanie submisji  przez brakarza oraz zastępcę nadleśniczego Krzysztofa Krupę.

Najgrubsza sztuka dębu pochodząca z leśnictwa Terebiń fot. M. Białobrzeska-Stańko