Konkurs Ministra Środowiska "Produkt w obiegu"

Ogłaszamy konkurs Ministra Środowiska – Produkt w obiegu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r.

Cele konkursu

Celem Konkursu jest:

  • promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie,
  • pogłębianie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych, jak i społeczeństwa,
  • propagowanie idei dotyczącej minimalizacji wpływu na środowisko tworzonych, produkowanych wytworów przez taki wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie,
  • wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak można wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zapoznać się z Regulaminem konkursu,
  • wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, podpisać, a następnie przesłać formularz (zarówno w formie skanu, jak i w formacie WORD) wraz z dwoma zdjęciami zgłaszanego do Konkursu produktu, na adres e-mail: marcin.gorynia@mtp.pl.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 25 września 2017 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs składa się z II etapów:

  • Etap I – weryfikacja i ocena zgłoszeń – nominowanie  produktów do etapu II konkursu.
  • Etap II – zaprezentowanie nominowanych do II etapu produktów/projektów na wystawie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, 17-19 października 2017 r., dokonanie oceny Jury.

Laureaci otrzymają dyplomy Ministra Środowiska podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (plik .pdf, rozmiar: 1257 kB)
Formularz zgłoszeniowy (plik .doc, rozmiar: 313 kB)

Kontakt

Biuro konkursu:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Koordynator:

Marcin Gorynia

tel. (61) 869 22 13

e-mail: marcin.gorynia@mtp.pl