Konkurs - Młodzież w Lasach Europy

W dniu 29.04.2014 r. odbył się krajowy etap IV Międzynarodowego Konkursu YPEF – Młodzież w lasach Europy.

W konkursie wzięło udział łącznie 238 szkół z całej Polski. Uczniowie pisali test w 144 szkołach YPEF.

Konkurs przeznaczony jest corocznie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy.

Z terenu działalności Nadleśnictwa Mircze do konkursu przystąpiło, już po raz czwarty Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu.

Zespół składający się z trójki uczniów klasy drugiej gimnazjum rozwiązał test 50 pytań, w którym musiał wykazać się nie tylko wiedzą tematyczną, ale również językową, ponieważ w tym roku językiem konkursu był język angielski.

Test został przeprowadzony zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.ypef.pl  przez Szkolną Komisję Konkursową. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ypef.pl

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie, opiekunom

i dyrektorowi szkoły  za sprawną organizację konkursu.

Galeria zdjęć z eliminacji.