Kordelas dla leśniczego leśnictwa Dołhobyczów

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu, które odbyły się 29 maja w Łochowie miały szczególny charakter, gdyż połączone były z 95-leciem istnienia Lasów Państwowych

Podczas tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu, orderem Kordelasu Leśnika Polskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Lublinie został odznaczony leśniczy Franciszek Brodziak. Pan Franciszek pracuje w leśnictwie Dołhobyczów już od 40 lat. Swoją przygodę z lasem rozpoczął w roku 1978 odbywając staż w Nadleśnictwie Mircze, następnie pracując jako podleśniczy leśnictwa Dołhobyczów. Od 1981 roku został mianowany leśniczym leśnictwa Dołhobyczów. Za przyczynienie się do rozwoju polskich lasów został odznaczony srebrną odznaką Zasłużonych dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 "- Polskie lasy to jeden z naszych narodowych skarbów w dobrych rękach. Za ten wysiłek, trud, za zaangażowanie chcę w dniu Święta Lasu bardzo serdecznie Wam podziękować - napisał w liście do leśników prezydent Andrzej Duda.’’

Za początek istnienia Lasów Państwowych uważa się rok 1924. Ówczesny prezydent Polski Stanisław Wojciechowski podpisał 28 czerwca rozporządzenie o statusie Lasów Państwowych oraz 30 grudnia o organizacji lasów państwowych tym samym powołując przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, które to zajęło się zagospodarowaniem polskich lasów. Składało się ono z 4 Zarządów Okręgowych: Warszawie, Radomiu, Siedlcach oraz Lwowie. Pierwszym Dyrektorem Lasów Państwowych w latach 30. XX wieku został Adam Loret. Przed wojną Lasy Państwowe władały gruntami lasu o powierzchni 3,3 mln ha. Składało się z 9 Dyrekcji Lasów Państwowych oraz 434 nadleśnictw. Lesistość Polski wynosiła 23 %.

Podczas wojny rozwój Lasów Państwowych został zatrzymany przez okupację Niemiec i Związku Radzieckiego, którzy to prowadzili gospodarkę rabunkową wycinając najcenniejsze drzewostany znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szacuje się, że w czasie wojny poległo 11 tysięcy leśników. Mogiły zamordowany oraz poległych leśników i ich rodzin znajdują się na terenie Lasów Państwowych, a także poza granicami Polski.

Po wojnie w roku 1948 Lasy Państwowe łączyły w sobie 16 dyrekcji Lasów Państwowych czyli 917 nadleśnictw łącznie z 3 parkami narodowymi. Lesistość kraju wynosiła niemalże 21 %. Wówczas główna zasada funkcjonowania lasu czyli zachowanie racjonalnej gospodarki leśnej została zaburzona, gdyż odgórnie była ustalana wielkość i ilość pozyskiwanego drewna, która było niezbędne dla odbudowy zniszczonego kraju. Mimo to polscy leśnicy starali się nie naruszać trwałości lasu i ciągłości użytkowania.

Moment przełomowy dla Lasów Państwowych odnotowuje się 29 września 1991 roku, kiedy to została uchwalona Ustawa o lasach, która za cel nadrzędny stawia trwałe zachowanie lasów i ciągłość jego funkcjonalnego użytkowania przez obecne i przyszłe pokolenia jako jedno z podstawowych zadań stawianych Lasom Państwowym.

W chwili obecnej Polskie Leśnictwo przoduje w skali Europie pod względem różnorodności biologicznej. Lesistość kraju wynosi ponad 30 %. Lasy Państwowe tworzy 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 430 nadleśnictw.

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu wręczono Złoty oraz Brązowy Krzyż Zasług, 5 odznak honorowych ,,Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz 25 Kordelasów Leśnika Polskiego. Odznaczenie takie przyznawane jest od 1996 roku jako upamiętnienie tradycji międzywojennej – przyznawania paradnej i honorowej broni dla zasłużonych pracowników Służby Leśnej.

Pełna relacja z obchodów Ogólnopolskiego Święta lasu dostępna jest na stronie Dyrekcji Generalnej LP.

Wszystkim odznaczonym za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę serdecznie gratulujemy.


Darz Bór.