Nowe stanowiska ptaków chronionych

Gniazda orlika krzykliwego i bielika wskazali mireckim leśnikom członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, realizujący projekt LIFE "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie"

Panowie Janusz Wójciak i Sylwester Aftyka wybrali się z leśnikami w teren, gdzie wskazali lokalizacje nowych gniazd ptaków chronionych strefowo. Poznanie miejsc rozrodu i regularnego przebywania jest niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony tych zwierząt.

W leśnictwie Tuczapy okazano nowe gniazdo orlika krzykliwego oraz bielika, który do tej pory nie występował na terenie naszego Nadleśnictwa. W tym roku gniazdo bielika nie zostało zajęte, chociaż ptaki były widywane w jego okolicy. Para orlików wydała potomstwo, ale niestety lęg nie zakończył się sukcesem – młody orlik został uśmiercony przez jastrzębia. 

Wspinaczka ornitologa do gniazda orlika fot. Krzysztof Krupa

Kolejne 4 gniazda orlika zostały okazane przez LTO w leśnictwie Telatyn. Leśnictwo to charakteryzuje się doskonałymi warunkami do gniazdowania tych ptaków. Na terenie leśnictwa znajduje się 21 stref ochronnych dla orlika krzykliwego. Z trzech nowych gniazd lęgi okazały się pomyślne. Ornitolodzy zaobrączkowali oraz pomierzyli pisklęta. Członkowie LTO określili masę piskląt, pomierzyli skrzydła, długość skoków oraz dziobu, a także określili ogólny stan rozwoju ptaków. 

Pan Janusz Wójciak – członek LTO waży pisklę orlika fot. K. Krupa

Orlik krzykliwy składa zazwyczaj 2 jaja. Pisklę, które wylęgnie się pierwsze jest zazwyczaj znacznie większe i silniejsze od młodszego rodzeństwa. Bardzo rzadko udaje się ptakom wyprowadzić 2 młode. Najczęściej większe pisklę wyrzuca słabsze z gniazda na początku lęgu. Czasem zdarza się również, że złożone jaja są niezapłodnione (nie wylęgną się z nich młode). Aby zwiększyć sukces rozrodczy tego gatunku członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, których jednym z zadań jest prowadzenie aktywnej ochrony orlika krzykliwego pomagają przyrodzie. Ornitolodzy prześwietlają specjalną lampą jaja, w celu stwierdzenia czy są one zapłodnione.  W razie potrzeby podmieniają jedno jajo zapłodnione, z jajem niezapłodnionym z innego gniazda.

W tym roku pomyślność lęgów w początkowym okresie wynosi ok. 70%, co daje bardzo dobry wynik i daje nadzieję na powiększenie liczebności orlika krzykliwego, którego liczebność w Polsce szacowana jest na ok. 2500 osobników.

Leśniczy leśnictwa Telatyn Bogdan Margol z pisklęciem Fot. K.Krupa