Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą :"Wzmocnienie elementów budynku Zabytkowej Kaplicy Hulimków w miejscowości Myców"

Nadleśnictwo Mircze zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej zabytkowej Kaplicy Hulimków. Wszystkie informacje o przetargu znajdą Państwo w załącznikach.