Opanowany pożar lasu dzięki OSP

Pod koniec czerwca doszło do pożaru lasu w leśnictwie Tuczapy.

Dzięki szybkiej reakcji mieszkańca wsi Kotorów oraz natychmiastowej interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach udało się zgasić ogień w zarodku. Spaleniu uległa ściółka leśna, trawy oraz opalona została kora kilkunastu sosen na powierzchni 2 arów.

Nadleśnictwo Mircze składa serdeczne podziękowania strażakom z OSP w Tyszowcach za bardzo sprawnie przeprowadzoną akcję gaśniczą. Dziękujemy również strażakom OSP z Turkowic, Perespy, Wronowic, Honiatycz oraz PSP z Tomaszowa Lubelskiego oraz Hrubieszowa, którzy również przybyli na miejsce pożaru. Składamy podziękowania mieszkańcowi, który powiadomił służby leśne o pożarze i w ten sposób umożliwił natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczej.

Pamiętaj!!! Las to nie tylko drzewa, to przede wszystkim środowisko życia wielu tysięcy gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Gdy zobaczysz ogień w lesie zadzwoń na nr 998 lub 112.

Fot. K. Krupa