Szkolenie uzupełniające z zakresu BHP

W Nadleśnictwie Mircze odbyło się szkolenie dla pracowników służb terenowych nadleśnictwa oraz właścicieli zakładów usług leśnych i ich pracowników.

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie szkolenie miało na celu przypomnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac z  zakresu gospodarki leśnej. W trakcie części teoretycznej, prowadzonej przez inżyniera nadzoru Tadeusza Marca oraz referenta ds. technicznych Monikę Białobrzeska-Stańko, została przedstawiona prezentacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyświetlono edukacyjne filmy dotyczące bezpieczeństwa podczas ścinki oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W części praktycznej pracownicy Zakładu Usług Leśnych zaprezentowali prawidłową technikę ścinki i  okrzesywania. Zostały również zaprezentowane środki ochrony indywidualnej stosowane podczas prac leśnych oraz nadzorowania tych prac.

Fot. M. Białobrzeska-Stańko