Aktualności

Podsumowania dokonali członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Pan Janusz Wójciak oraz Pan Sylwester Aftyka, realizujący projekt LIFE: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacja o przetargach, zamówieniach i zarządzeniach znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Mircze

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej, wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r.

Ogłoszenia

w sprawie przetargu na wykonie usług leśnych w 2018 r.