Wydawca treści Wydawca treści

Pustostan do sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Materiały do pobrania


Informacja z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na wykonanie Usług Leśnych

Informacje z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na Wykonanie Usług Leśnych w latach 2019-2021 w Nadleśnictwie Mircze.


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

  Leśnictwie Telatyn

- uroczysko "Sadek" w oddziałach 294 - 296
- uroczysko "Hulcze" w oddziale 292 - h
- uroczysko "Rusin" w oddziale 286 - j
- uroczysko "Telatyn" w oddziale 312 - d

w wyżej wymienionych uroczyskach zakaz wstępu obowiązuje do 28 lutego 2019r.

 

 Leśnictwie Tarnoszyn

  • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 d - IIIB  -   dn. 07.01.2019- 28.02.2019
  • uroczysko "Korczmin" w odd. 347 a - IIIB    -  dn. 07.01.2019- 28.02.2019
  • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 g - TPN - dn. 07.01.2019- 31.01.2019
  • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375 a - IIIB    - dn. 07.01.2019- 28.02.2019
  • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 k -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
  • uroczysko "Korczmin" w oddz. 333 c -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
  • uroczysko "Korczmin" w oddz. 337 c - TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019

Leśnictwie Tuczapy

  • uroczysko "Miętkie" w oddz.111b rębnia IIIA, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
  • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
  • uroczysko "Tuczapy" w oddz.121d        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019 


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

1. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Czermno-Perespa oddz. 152A b, 153B b, 153A b, 153C g, 153B h, 153 b, 153A j, Uroczysko Tuczapy oddz. 131 g, 132 g, Uroczysko Malice w oddz. 69 b. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 18 listopada do 14 grudnia br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.
Uroczysko Miętkie - oddz.99c i uroczysko Czermno-Perespa - oddz. 153b od 11.12.2018 do 31.12.2018 zakaz wstępu do lasu ze względu na prowadzone pozyskanie drewna.
2. Leśnictwie Dołhobyczów
wprowadza się okresowy zakaz wstępu osobom nie zatrudnionym do oddz.198g,198c,198i,197a, uroczysko Dołhobyczów w okresie od 27.11.2018r.do 15.12.2018r. ze względu na pozyskanie i zrywkę drewna w ramach wykonania prac w TWP.

3. Leśnictwie Witków od 07.12.2018r. do końca roku 2018  wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu osobom niezatrudnionym w związku z prowadzeniem prac z zakresu pozyskania drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w następujących wydzieleniach:
Kompleks Witków I( Mały Witków)
 oddz.218c- TWP
UR. Stara Wieś- Wiszniów
 oddz.256a- TWP
 oddz.261a-TWP
 oddz.255m-TWP
 oddz.256d- TWP
 oddz.260d- TWP


Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Likwidacja punktu kasowego

Od stycznia 2019 roku operacje płatnicze tylko bezgotówkowo.

Nadleśnictwo Mircze informuje,

że z dniem 02 stycznia 2019 roku przestaje funkcjonować

punkt kasowy zlokalizowany w siedzibie Nadleśnictwa.

 

Wszelkie płatności należy dokonywać w systemie bezgotówkowym na nr konta bankowego:

BGŻ BNP Paribas S.A.
48 2030 0045 1110 0000 0281 7770

 


Protokół ze spotkania

Spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZEDSIĘBIORSTW

w dniu 20 grudnia 2018r.

W dniu 20.12.2018 r. w godzinach 9:00-11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym na "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Zebranie zorganizowano na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz pkt. 8.13 Specyfikacji Warunków Zamówienie znak sprawy ZG.270.2.2018 (SIWZ) po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie internetowej nadleśnictwa.

Materiały do pobrania


Przetarg uzupełniający Wykonanie usług 2019

Na wykonanie prac z zakresu usług leśnych na lata 2019-2021

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony - uzupełniający na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Ponadto informuje się, że w dniu 20.12.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbędzie sie spotkanie mające na celu objaśnienia treści SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z publicznego otwarcia ofert na Usługi Leśne na lata 2019-2021


Zaproszenie do składania ofert

Na wykonanie prac z zakresu usług leśnych na lata 2019-2021

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Ponadto informuje się, że w dniu 6.11.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbędzie sie spotkanie mające na celu objaśnienia treści SIWZ.

Materiały do pobrania


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu:

1. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Tuczapy oddz. 131 g, 116 b, 117 c, 119 b, 120 c, 125 b, 130 h. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 31 października do 16 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

2. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Czermno-Perespa oddz. 153D f, 147 g, 140 a. Zakaz wstępu do lasu obowiązujeod 31 października do 16 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

3. Leśnictwie Telatyn w Uroczysku Winnki oddz. 279 g, 281 c. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 5 listopada do 17 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

4. Leśnictwie Tarnoszyn w Uroczysku Korczmin oddz. 332-335, Uroczysku Tarnoszyn oddz. 354-356, 358-359 oraz Uroczysku Dyniska oddz. 380-384. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 13 listopada do 30 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

 

Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu:

1. W Leśnictwie Terebiń w Uroczysku Terebiń w oddz. 31 g, 50 b, 52 a oraz Uroczysku Stara Wieś w oddz. 242 d, 247 l, 249 m, 259 h, 257 b, 247 c, 258 f. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do końca listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

2. W leśnictwie Witków w Uroczysku  Witków w odd. 227 i, 218 c oraz Uroczysku Stara Wieś - Wiszniów w oddz. 256 a, 261 a, 255 m. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do końca grudnia br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

3. W leśnictwie Tarnoszyn w Uroczysku Tarnoszyn w  oddz. 362 c, 361 h, 354-356, 368-369, w Uroczysku Korczmin w oddz. 332-335 oraz w Uroczysku Dyniska w oddz. 380-384. Zakaz wstępu do obowiązuje do końca października br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na 2018 r.

Wybrana została oferta firmy Zakład Obsługi Leśnictwa Tarnobrzeg. Informacja o wyborze oferty do pobrania poniżej.

Przetarg w procedurze uproszczonej

na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2018 roku

Nadleśnictwo Mircze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na umundurowanie. Wszytskie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach poniżej.