Wydawca treści Wydawca treści

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 c - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 15 c - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 27 c- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 252 j - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 258 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 242 d, 253 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 44 b - IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 43 d, 44c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 91 g - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87 d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 88 g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Czermno-Perespa" w oddz. 148 b, d, g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 103 a,f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 108 c- IB, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 107 d- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Lipowiec" w oddz. 134 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 118 g, h, i - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 163 c - IIIBU, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 195 c, 198 f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 199 g  - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 169 d - IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 194 f - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 182 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019r. do 30.09.2019 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Leśniczówka Kadłubiska" w oddz. 221 c - IB, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219 g - PTP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219 a - TWP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 220 g - TPP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232 a - IVDU, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231 d - PŁAZ, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 f - PR, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 239 a - TWP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 263 c - IIIB, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Posadów" w oddz. 329 b, c, 330 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r.- 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Liski" w oddz. 306 d - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 25.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko ''Żulice" w oddz. 320 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 25.09.2019 r. - 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 276 a, c, d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.10.2019 r. - 31.10.2019 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 370 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.10.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 353 h - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 05.10.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 367 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.10.2019r. do 31.10.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce"  w oddz. 382 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.10.2019r. do 31.10.2019 r.,

Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 02.01.2019 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


Oferta wybrana

Najkorzystniejsza z ofert

                                    Informacja

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ( oferta nr. 2 ):

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEEB-POOL s.c. Pięta Sebastian, Zioło Paweł, ul. Gen.J.Bema 68, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskał najwyższa ilość punktów ( 100 pkt ) w oparciu o ustalone kryteria: Najniższa cena.


Ogłoszenie - przetarg nieograniczony

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu”


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

 

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 19d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 78d, 78g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 31d, 31f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 43d01, 51b, 51c, 50b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 97a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 121d -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 99c -TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Hostynne" w oddz. 65h -TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 105d -CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 104b - CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 169d -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 194d, 188k -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 10.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwie Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232c, 231n - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227i,j - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227a,d,h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 214a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d - PŁAZ, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219i - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Monstyr" w oddz. 263c - IIIB, zakaz wstępuobowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219d, h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Wasylów" w oddz. 270b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwie Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342k, 342j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 347a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360a, 360f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 377b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Powierzchnie oznakowane są tablicami "ZAKAZ WSTĘPU".


Ogłoszenie o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu

Nadleśnictwo Mircze zawiadamia o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Mircze, sporządzonego na lata 2019 - 2028 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko do konsultacji społecznych.

Z dokumentacją można zapoznać się w dni robocze w godz 10.00 - 14.00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze, ul. Hrubieszowska 55.


Dostawa sortów 2019r

Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

OGŁOSZENIE

            

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2019 roku

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp.


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

  Leśnictwie Telatyn

- uroczysko "Sadek" w oddziałach 294 - 296
- uroczysko "Hulcze" w oddziale 292 - h
- uroczysko "Rusin" w oddziale 286 - j
- uroczysko "Telatyn" w oddziale 312 - d

w wyżej wymienionych uroczyskach zakaz wstępu obowiązuje do 28 lutego 2019r.

 

 Leśnictwie Tarnoszyn

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 d - IIIB  -   dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w odd. 347 a - IIIB    -  dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 g - TPN - dn. 07.01.2019- 31.01.2019
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375 a - IIIB    - dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 k -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 333 c -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 337 c - TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360 f - TPN, zakaz wstępu od 07.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwie Tuczapy

 • uroczysko "Miętkie" w oddz.111b rębnia IIIA, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz.121d        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019

Leśnictwie Dołhobyczów

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 163c rębnia IIIBU, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. - 15.03.2019 r.
 • uroczystko "Dołhobyczów" w oddz. 186l rębnia IIIB, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Leśnictwo Witków

 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 219i rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 221c rębnia IB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 263c rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 264c rębnia TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d rębnia PŁAZ, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Cichobórz

 • uroczysko "Wółka Poturzyńska" w oddz. 206b rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 78d i 78g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 4f- TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Terebiń

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 33c, 43d01, 50b, 31g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b CW, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 50b, 51a CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 95c CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

 

 


Pustostan do sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Materiały do pobrania


Informacja z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na wykonanie Usług Leśnych

Informacje z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na Wykonanie Usług Leśnych w latach 2019-2021 w Nadleśnictwie Mircze.


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

1. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Czermno-Perespa oddz. 152A b, 153B b, 153A b, 153C g, 153B h, 153 b, 153A j, Uroczysko Tuczapy oddz. 131 g, 132 g, Uroczysko Malice w oddz. 69 b. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 18 listopada do 14 grudnia br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.
Uroczysko Miętkie - oddz.99c i uroczysko Czermno-Perespa - oddz. 153b od 11.12.2018 do 31.12.2018 zakaz wstępu do lasu ze względu na prowadzone pozyskanie drewna.
2. Leśnictwie Dołhobyczów
wprowadza się okresowy zakaz wstępu osobom nie zatrudnionym do oddz.198g,198c,198i,197a, uroczysko Dołhobyczów w okresie od 27.11.2018r.do 15.12.2018r. ze względu na pozyskanie i zrywkę drewna w ramach wykonania prac w TWP.

3. Leśnictwie Witków od 07.12.2018r. do końca roku 2018  wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu osobom niezatrudnionym w związku z prowadzeniem prac z zakresu pozyskania drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w następujących wydzieleniach:
Kompleks Witków I( Mały Witków)
 oddz.218c- TWP
UR. Stara Wieś- Wiszniów
 oddz.256a- TWP
 oddz.261a-TWP
 oddz.255m-TWP
 oddz.256d- TWP
 oddz.260d- TWP


Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Likwidacja punktu kasowego

Od stycznia 2019 roku operacje płatnicze tylko bezgotówkowo.

Nadleśnictwo Mircze informuje,

że z dniem 02 stycznia 2019 roku przestaje funkcjonować

punkt kasowy zlokalizowany w siedzibie Nadleśnictwa.

 

Wszelkie płatności należy dokonywać w systemie bezgotówkowym na nr konta bankowego:

BGŻ BNP Paribas S.A.
48 2030 0045 1110 0000 0281 7770

 


Protokół ze spotkania

Spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZEDSIĘBIORSTW

w dniu 20 grudnia 2018r.

W dniu 20.12.2018 r. w godzinach 9:00-11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym na "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Zebranie zorganizowano na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz pkt. 8.13 Specyfikacji Warunków Zamówienie znak sprawy ZG.270.2.2018 (SIWZ) po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie internetowej nadleśnictwa.

Materiały do pobrania


Przetarg uzupełniający Wykonanie usług 2019

Na wykonanie prac z zakresu usług leśnych na lata 2019-2021

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony - uzupełniający na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Ponadto informuje się, że w dniu 20.12.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbędzie sie spotkanie mające na celu objaśnienia treści SIWZ.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty na usługi leśne


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z publicznego otwarcia ofert na Usługi Leśne na lata 2019-2021