Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Na wykonanie prac z zakresu usług leśnych na lata 2019-2021

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Ponadto informuje się, że w dniu 6.11.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbędzie sie spotkanie mające na celu objaśnienia treści SIWZ.

Materiały do pobrania


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu:

1. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Tuczapy oddz. 131 g, 116 b, 117 c, 119 b, 120 c, 125 b, 130 h. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 31 października do 16 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

2. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Czermno-Perespa oddz. 153D f, 147 g, 140 a. Zakaz wstępu do lasu obowiązujeod 31 października do 16 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

3. Leśnictwie Telatyn w Uroczysku Winnki oddz. 279 g, 281 c. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 5 listopada do 17 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

4. Leśnictwie Tarnoszyn w Uroczysku Korczmin oddz. 332-335, Uroczysku Tarnoszyn oddz. 354-356, 358-359 oraz Uroczysku Dyniska oddz. 380-384. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 13 listopada do 30 listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

 

Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu:

1. W Leśnictwie Terebiń w Uroczysku Terebiń w oddz. 31 g, 50 b, 52 a oraz Uroczysku Stara Wieś w oddz. 242 d, 247 l, 249 m, 259 h, 257 b, 247 c, 258 f. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do końca listopada br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

2. W leśnictwie Witków w Uroczysku  Witków w odd. 227 i, 218 c oraz Uroczysku Stara Wieś - Wiszniów w oddz. 256 a, 261 a, 255 m. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do końca grudnia br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

3. W leśnictwie Tarnoszyn w Uroczysku Tarnoszyn w  oddz. 362 c, 361 h, 354-356, 368-369, w Uroczysku Korczmin w oddz. 332-335 oraz w Uroczysku Dyniska w oddz. 380-384. Zakaz wstępu do obowiązuje do końca października br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.

Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu". 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na 2018 r.

Wybrana została oferta firmy Zakład Obsługi Leśnictwa Tarnobrzeg. Informacja o wyborze oferty do pobrania poniżej.

Przetarg w procedurze uproszczonej

na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2018 roku

Nadleśnictwo Mircze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na umundurowanie. Wszytskie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach poniżej.