Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na 2018 r.

Wybrana została oferta firmy Zakład Obsługi Leśnictwa Tarnobrzeg. Informacja o wyborze oferty do pobrania poniżej.

Przetarg w procedurze uproszczonej

na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2018 roku

Nadleśnictwo Mircze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na umundurowanie. Wszytskie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach poniżej. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie przetargu na wykonie usług leśnych w 2018 r.

W załączniku poniżej znajdą Państwo informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Otwarcie ofert

W postępowaniu na usługi leśne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Poniżej, w załączniku znajdą Państwo protokół z publicznego otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Przetarg na wykonanie usług leśnych w roku 2018

Nadleśnictwo Mircze zaprasza wszystkie firmy, które świadczą usługi w zakresie usług leśnych do składania ofert na wykonanie usług leśnych w 2018 r.

Zaproszenie na składanie ofert wraz ze wszystkimi załącznikami znajdą Państwo poniżej.

Wszytskich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ w dniu 14.11.2017 o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze.

Nadleśnictwo Mircze informuje, że w arkuszu kalkulacyjnym oraz załączniku 3.1. do SIWZ zawarta była omyłka pisarska. Dokonano korety: w leśnictwie Witków, w części "Utrzymanie ścieżki edukacyjnej" - winno być: kod czynności GODZ MH - 5 H oraz GODZ RH - 40 H. Od dnia 8.12.2017 na stronie Nadleśnictwa oraz stronie BIP możliwe do pobrania poprawione druki.

OGŁOSZENIE

Zmiana treści SIWZ: w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 9.3. omyłkowo został wpisany nr rachunku bankowego (na który należy wpłacać wadium) bez 4 ostatnich cyfr. Prawidłowy nr rachunku Zamawiającego, na który należy kierować wpłaty wadium (w banku BGŻ BNP):  48 2030 0045 1110 0000 0281 7770.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 12a pkt2.2) PZP zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia: 27.12.2017 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. o godz. 9:15.

Zmiana nr 1 do SIWZ do pobrana poniżej.

Materiały do pobrania


Rozstrzygnięcie przetargu

Wybrana została najkorzystniejsza oferta na przewóz i ułożenie drewna

Nadleśnictwo Mircze informuje o wybrze oferty firmy transportowej świadczącej usługi specjalistycznego przewozu drewna okrągłego na przewóz i ułożenie drewna dłużycowego na Składnicę Krasnystaw w Borku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Usługi Transportowe Marcin Kołtun. Protokół z przetargu do pobrania w załączniku.


Zaproszenie do złożenia oferty

Na przewóz i ułożenie drewna dłużycowego na Składnicę Krasnystaw w Borku.

 Zapraszamy do złożenia oferty Firmy Transportowe Świadczące Usługi Specjalistycznego przewozu drewna okrągłego. Wszyskie szczegóły dotyczące oferty na przewóz drewna oraz formularz ofertowy znajdą Państwo w załącznikach.