Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa sortów 2019r

Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

OGŁOSZENIE

            

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2019 roku

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp.