Wydawca treści Wydawca treści

Protokół ze spotkania

Spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZEDSIĘBIORSTW

w dniu 20 grudnia 2018r.

W dniu 20.12.2018 r. w godzinach 9:00-11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm zainteresowanych uzupełniającym przetargiem nieograniczonym na "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Zebranie zorganizowano na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz pkt. 8.13 Specyfikacji Warunków Zamówienie znak sprawy ZG.270.2.2018 (SIWZ) po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie internetowej nadleśnictwa.

Materiały do pobrania