Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg uzupełniający Wykonanie usług 2019

Na wykonanie prac z zakresu usług leśnych na lata 2019-2021

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony - uzupełniający na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2019 i przewidywanych w latach 2020 i 2021". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Ponadto informuje się, że w dniu 20.12.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze odbędzie sie spotkanie mające na celu objaśnienia treści SIWZ.