Wydawca treści Wydawca treści

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami przy pozyskaniu i zrywce drewna

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

1. Leśnictwie Tuczapy w Uroczysku Czermno-Perespa oddz. 152A b, 153B b, 153A b, 153C g, 153B h, 153 b, 153A j, Uroczysko Tuczapy oddz. 131 g, 132 g, Uroczysko Malice w oddz. 69 b. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 18 listopada do 14 grudnia br. w związku z pozyskaniem i zrywką drewna.
Uroczysko Miętkie - oddz.99c i uroczysko Czermno-Perespa - oddz. 153b od 11.12.2018 do 31.12.2018 zakaz wstępu do lasu ze względu na prowadzone pozyskanie drewna.
2. Leśnictwie Dołhobyczów
wprowadza się okresowy zakaz wstępu osobom nie zatrudnionym do oddz.198g,198c,198i,197a, uroczysko Dołhobyczów w okresie od 27.11.2018r.do 15.12.2018r. ze względu na pozyskanie i zrywkę drewna w ramach wykonania prac w TWP.

3. Leśnictwie Witków od 07.12.2018r. do końca roku 2018  wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu osobom niezatrudnionym w związku z prowadzeniem prac z zakresu pozyskania drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w następujących wydzieleniach:
Kompleks Witków I( Mały Witków)
 oddz.218c- TWP
UR. Stara Wieś- Wiszniów
 oddz.256a- TWP
 oddz.261a-TWP
 oddz.255m-TWP
 oddz.256d- TWP
 oddz.260d- TWP


Powierzchnie oznakowane są tablicami "zakaz wstępu".