Wydawca treści Wydawca treści

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

  Leśnictwie Telatyn

- uroczysko "Sadek" w oddziałach 294 - 296
- uroczysko "Hulcze" w oddziale 292 - h
- uroczysko "Rusin" w oddziale 286 - j
- uroczysko "Telatyn" w oddziale 312 - d

w wyżej wymienionych uroczyskach zakaz wstępu obowiązuje do 28 lutego 2019r.

 

 Leśnictwie Tarnoszyn

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 d - IIIB  -   dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w odd. 347 a - IIIB    -  dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 g - TPN - dn. 07.01.2019- 31.01.2019
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375 a - IIIB    - dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 k -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 333 c -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 337 c - TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360 f - TPN, zakaz wstępu od 07.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwie Tuczapy

 • uroczysko "Miętkie" w oddz.111b rębnia IIIA, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz.121d        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019

Leśnictwie Dołhobyczów

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 163c rębnia IIIBU, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. - 15.03.2019 r.
 • uroczystko "Dołhobyczów" w oddz. 186l rębnia IIIB, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Leśnictwo Witków

 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 219i rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 221c rębnia IB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 263c rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 264c rębnia TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d rębnia PŁAZ, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Cichobórz

 • uroczysko "Wółka Poturzyńska" w oddz. 206b rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 78d i 78g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 4f- TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Terebiń

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 33c, 43d01, 50b, 31g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b CW, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 50b, 51a CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 95c CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.