Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 3 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 18 b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 a- IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 207 a- IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 30 c, 47 c, 48 k, 44 c- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 34 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 49 d, 52 c, 59 a- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 253 i- IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 182 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 172 a, 162 b, 155B a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 158 a, 157 j, 160 a,b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231 m, 231 l, 224 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 c, 223 a - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 260 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Posadów I" w oddz. 328 c - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2019 r.- 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Lipina" w oddz. 308a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2019 r.- 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 371 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2019r. do 31.12.2019 r.,