Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 c - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 25 c- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 28 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 258 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.09.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 253 i - IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 242 d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 43 d - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 09.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 91 d,g - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 91 f - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87 d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 88 g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.11.2019 r. - 30.11.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Czermno-Perespa" w oddz. 148 b, d, g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.09.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 103 a,f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 108 c- IB, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 107 d- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Lipowiec" w oddz. 134 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 118 g, h, i - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 63 b - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 10.10.2019 r. - 30.11.2019 r.,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 182 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 12.11.2019r. do 30.11.2019 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Leśniczówka Kadłubiska" w oddz. 221 c - IB, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219 g - PTP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219 a - TWP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 220 g - TPP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232 a - IVDU, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231 d - PŁAZ, zakaz obowiązuje od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 f - PR, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 239 a - TWP, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 263 c - IIIB, zakaz obowiązuje od 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Hulcze" w oddz. 293-i - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 12.11.2019 r.- 02.12.2019 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 370 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 350 h - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 367 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce"  w oddz. 382 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce"  w oddz. 379 b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin"  w oddz. 342 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.11.2019r. do 30.11.2019 r.,